NjoftimeSubjekti DONI shpk aplikon per Raport paraprak VNM per ndertim Hec OPLAZI


Publikuar 04-06-2018

Kerkese per degjese me publikun

Kerkese per degjese me publikun


Publikuar 15-03-2018DEGJESE ME PUBLIKUN SHFRYTEZIM MINERALIT TE KROMIT, ZONA MIN KEPENEK 1


Publikuar 03-07-2017

NJOFTIM KONSULTIM ME PUBLIKUN

KONSULTIM ME PUBLIKUN PER SHOQERINE RENOLD-Y SHPK
Publikuar 19-01-2017

Raport VNM TELEKOM ALBANIA

INSTALIM I ANTENES SE TELEFONISE CELULARE


Publikuar 26-10-2016