Njoftime

Kerkese per degjese me publikun

Kerkese per degjese me publikun


Publikuar 10-10-2017



DEGJESE ME PUBLIKUN SHFRYTEZIM MINERALIT TE KROMIT, ZONA MIN KEPENEK 1


Publikuar 03-07-2017

NJOFTIM KONSULTIM ME PUBLIKUN

KONSULTIM ME PUBLIKUN PER SHOQERINE RENOLD-Y SHPK




Publikuar 19-01-2017

Raport VNM TELEKOM ALBANIA

INSTALIM I ANTENES SE TELEFONISE CELULARE


Publikuar 26-10-2016